KARADENİZBİRLİK, ayçiçeği avans fiyatını açıkladı

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, ayçiçeği hasadının Karadeniz Bölgesi genelinde devam ettiğini hatırlattı. Genel rekolte ölçüsü, eserin randımanı, dünya fiyatları, döviz kuru üzere birçok faktörün eser fiyatlarının şekillenmesinde belirleyici olduğuna işaret eti.

“HEDEFİMİZ 45 TON”

Erarslan, şöyle devam etti: “Birliğimiz idare heyeti, mevcut koşullar çerçevesinde üretici lehine azami çaba göstererek ayçiçeği ön alım fiyatını 10,5 lira/kilogram olarak belirlemiştir. Birlik olarak amacımız, 45 bin ton eser mübayaa etmektir. Piyasada bilhassa yurt dışı fiyatlarının daha cazip olmasıyla endüstricinin yurt dışı alımlarına yönelmesi, buna bağlı olarak fiyatların geri gelmeye başlaması, ayçiçeği üreticisinin kooperatiflere talebini artırmıştır. KARADENİZBİRLİK’in açıkladığı fiyat baz teşkil etmek üzere ön alım fiyatı olarak açıklanmış olup, değişen piyasa koşulları çerçevesinde fiyat farkı verilmesi kelam konusu olacaktır.”

“ÜRETİM İSTİKRARLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR FORMDA ARTMALI”

Diğer yandan hazırlanacak plan çerçevesinde ödemelerin başlayacağını vurgulayan Erarslan, şunları kaydetti: “Piyasa kuralları çerçevesinde birliğimiz, üretici lehine piyasayı regüle etmekte ve açıkladığı fiyat ile üreticinin sigortası olmaktadır. Türkiye’nin yağlı tohum gereksiniminin yaklaşık yarısı, yurt dışından ithalat ile karşılanmaktadır. Ülke çapında en fazla döviz ödediğimiz kalemlerden biri yağlı tohumlar ve bunların yan eserleri olmaktadır. Türkiye yağlık ayçiçeği ve öteki yağlı tohumların üretimi için uygun toprak yapısına, ekim alanına ve iklime sahiptir. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyeli istikrarlı ve sürdürülebilir halde artırılmalıdır. Bunun için devletçe ödenen destekleme primlerinin artırılması ile teşvik edici uygulamaların devreye sokulması gerekmektedir. Yerli üretimin ve yerli üreticinin buluştuğu kooperatifler üst birliği olarak birliğimiz, tüm kaynaklarını yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimin devamı istikametinde her vakit seferber etmiştir. Yeni eser ön alım fiyatımızın üreticilerimiz ve Türk tarımı için iyi olmasını dileriz.”

Yorum yapın